Themadag zaterdag 21 januari 2012

Opgroeien en opvoeden in balans

Hoe kan Kunstzinnige Therapie hieraan bijdragen

Mijn kind lekker in zijn vel

Heel blij zijn wij dat wij Drs. Thea Giesen, orthopedagoog/GZ-psycholoog
en oprichter van het Haags Kinder- en Jeugdtherapeuticum, bereid hebben gevonden bij ons in Middelburg de lezing "Opgroeien en opvoeden in balans" te geven. Als diagnosticus en gezinstherapeut is Thea werkzaam geweest op verschillende gebieden van de geestelijke gezondheidszorg.

In aansluiting hierop kunt u bij de kunstzinnig therapeuten twee korte workshops volgen; u kunt kiezen uit muziek, tekenen, schilderen of
boetseren en zo zelf eens ervaren wat de verschillende kunstzinnige richtingen voor u of uw kind kunnen betekenen.

Achtergrond
Over het algemeen zijn de unieke eigenschappen en vermogens van een kind binnen het gezin en de klas een heerlijke verrijking van het palet. Tegelijkertijd zien we dat ook kinderen spanning en stress kunnen ontwikkelen in onze drukke maatschappij waarin veel prikkels en informatie op iedereen af komt.  

Als kinderen de hectiek van alle dag moeilijk of niet kunnen bijbenen, is dit vaak te merken aan hun gedrag. Anders dan volwassenen kunnen zij immers minder goed verwoorden dat het hun teveel wordt. Op zich is druk of juist teruggetrokken gedrag best een gezonde reactie op spanningen. Houdt het gedrag aan of ontstaan er problemen op leer- of sociaal gebied dan zijn dit signalen die om een oplossing vragen. 

Van ouders en leerkrachten vraagt het inzicht en creativiteit om verder te kijken dan het gedrag van een kind. De constitutie en het temperament van een kind bepalen mede hoe het omgaat met spanning en prikkels. Kunstzinnige therapie kan in situaties waarin opnieuw een gezonde balans moet worden gevonden, aan zowel kinderen als hun ouders hulp en steun bieden.


Programma:

09.45  Inloop en welkom met koffie en thee

10.00  Lezing "Opgroeien en Opvoeden in balans" door Drs. Thea Giesen

11.15  Pauze

11.45  1e Workshopronde Kunstzinnige Therapie
          Keuze uit Muziek, Tekenen, Schilderen of Boetseren

12.45  Lunchpauze. 
         Voor soep wordt gezorgd, neemt u zelf uw lunchpakketje mee?

13.45  2e Workshopronde Kunstzinnige Therapie
          Keuze uit Muziek, Tekenen, Schilderen of Boetseren

15.00  Afsluiting 

Waar:
VSZ Vrijeschool Zeeland,
Willem Arrondeusstraat 59, Middelburg 

Kosten: GRATIS (Vrijwillige bijdrage is welkom)

Graag aanmelden: via e-mail


Geen opmerkingen:

Een reactie posten