Muziek Therapie

Groep 'in verbinding'

Aangeraakt worden

Muziek bezit de unieke eigenschap om, zonder woorden, onmiddellijk en diep op ons in te werken. Muziek kan ontroeren, blij maken, activeren of ons stil doen worden: we beleven iets aan muziek, muziek raakt ons. De muziektherapie maakt hiervan op subtiele en speelse wijze gebruik, zij raakt aan. Ons gevoelsleven wordt aangeraakt met melodieën, klanken, tonen, ritmes. Fysiek worden we aangeraakt door de trillingen die de instrumenten voorbrengen. Het gericht en actief bezig zijn met instrumenten, klanken en onze stem geeft ons de mogelijkheid om dat wat in ons aangeraakt is, dat wat in ons is gaan klinken, tot expressie te brengen. Zo kan er ruimte ontstaan voor ontwikkeling, voor nieuwe inzichten, voor een nieuw evenwicht.

Evenwicht scheppen

Muziek bestaat uit muzikale wetmatigheden en elementen. Tempo, toonsoort, melodie, maat, ritme, elk afzonderlijk element heeft zijn specifieke werking. Eén bepaald ritme, één enkele toon kan structuur brengen, evenwicht scheppen. Deze wetmatigheden worden in de muziektherapie gericht ingezet. Hierdoor kan muziektherapie sterk ordenend en evenwicht scheppend werken.

Eenvoudig

Eigen lied maken met koortje
Muziektherapie is technisch eenvoudig: het gaat altijd om het proces, en nooit om de prestatie. Mogelijke werkvormen kunnen zijn: beweging, stemwerk, zingen, luisteren, klanken voelen, improviseren op instrumenten, liedteksten schrijven, eigen lied componeren. De instrumenten zijn toegankelijk, veelal speciaal voor de therapie ontworpen, en na enige oefening eenvoudig te bespelen. Een muzikale achtergrond is voor muziektherapie helemaal niet nodig.

Instrumenten 
Ieder instrument heeft een eigen uitwerking op de mens. Er wordt dan ook gewerkt met uiteenlopende instrumenten die veelal speciaal voor de therapie zijn ontwikkeld. De belangrijkste uitgangspunten bij de keuze van de instrumenten zijn de voorkeur en mogelijkheden van de cliënt , de eenvoud, en de werking van de klank.

Gesprek via gong


Slaginstrumenten nodigen ons uit in beweging te komen, onze ledematen te gebruiken. Maat en ritme zijn hierbij sleutelbegrippen. De kwaliteit van het materiaal zelf en de manier van spelen hebben ook hun bijzondere werking op ons, het maakt een groot verschil of we een bronzen gong aanslaan met een klopper, of met de handen een ritme op de djembé slaan.Bourdonlier
Snaarinstrumenten zijn voorzien van een klankkast die resoneert wanneer er op gespeeld wordt. De fysieke trillingen worden direct door het lichaam waargenomen. Meerdere tonen tegelijkertijd kunnen er klinken, akkoorden in mineur of majeur, die onmiddellijk op het gevoel inwerken. Er wordt gewerkt met tokkelinstrumenten (lier, gitaar, bourdonlier) en strijkinstrumenten (psalter, chrotta).


Gemshoorns


Blaasinstrumenten kunnen we zien als een voortzetting van de menselijke luchtpijp. Zij hebben hun werking op de mens dan ook via de ademhaling. In de therapie wordt gewerkt met uiteenlopende soorten zoals bamboefluit, koper- of boventoonfluit, kromhoorn, Choroi-fluit.
De stem is het persoonlijkste en meest bijzondere instrument dat in de muziektherapie gebruikt wordt. Fluisteren, neuriën, kreunen, klakken, sissen, zingen als een rockster of als een operazanger, vals brullen als een leeuw, alles is mogelijk in het werken met de stem.
Oefeningen met ademhaling, beweging en visualisaties maken altijd onderdeel uit van het werken met de stem.

De combinatie muziek en beeldend
in vertrouwen onderweg

Muziek is een krachtige ingang tot ons gevoelsleven en onze verbeelding. Hieraan uitdrukking geven door te werken met kleur en vorm kan verrassende inzichten en ontdekkingen opleveren.